Image

Rólunk

z egyesület 1891-ben, az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) javaslatára alakult meg Kolozsvárott, Erdélyrészi Kárpát-Egyesület néven. Annak ellenére, hogy az egyesület alakuló gyűlése január 11-én volt a városháza nagytermében, az alapszabályzat szerinti működését csak május 12-én kezdte meg.
1892–1948 között kiadta az Erdély című folyóiratot. 1902-ben nyílt meg az egyesület kezdeményezésére létrejött Kárpát-Múzeum, melynek gyűjteményében népzenei fonotéka és turisztikai szakkönyv- és térképtár kapott helyet. Az erdélyi turizmushoz kapcsolódóan számos kiadványt és képeslapot forgalmaztak.
1945-ben négy másik kolozsvári turistaegyesülettel fuzionálva Erdélyi Népi Kárpát-Egyesület (ENKE) néven folytatta működését, majd beolvadt az Országos Turisztikai Hivatal (Oficiul Național de Turism) szervezetébe. 1989 után újra megalakult.

Partnerek

RMDSz

Románia Magyar Demokrata Szövetség

Média Aktuális

Programunkban kiemelt fontosságúnak tekintjük az oktatási kérdéseket. A magyar közösség jövője a magyar nyelvű oktatás minőségétől, a fiatalok versenyképes tudásától függ. A családpolitikában olyan életfeltételek megteremtését támogatjuk, amelyek biztosítják a szülőföldön való érvényesülés lehetőségeit, csökkentik az elszegényedés veszélyét, és a kisjövedelműek számára is biztosítják a boldogulást. Érdekvédelmi tevékenységünk fő irányelveihez igazodik gazdaságpolitikai elképzelésünk. Ennek célja az, hogy a gazdasági fenntarthatóságot az életszínvonal emelésével és a szülőföldön való gyarapodás feltételeinek megteremtésével kapcsolja össze.

Communitas

Communitas Alapítványt

Pályázati útmutató pályázatok

A Communitas Alapítványt 1998-ban alapítja meg a Románia Magyar Demokrata Szövetség. Nonprofit, közhasznú jogállású intézmény, melynek célja az erdélyi magyar közösség támogatása, fejlesztése, kultúránk ápolása, megőrzése. Támogatja mindazokat az egyesületeket, alapítványokat, szakmai szervezeteket, oktatási- és egyházi intézményeket, akik az erdélyi magyar közösségért dolgoznak, értékmegőrzést végeznek. Hasonlóképp segíti azokat az egyéneket is, akik alkotnak, tanítanak, kutatnak, közösségszervezéssel foglalkoznak

BethlenGabor

Bethlen Gábor Alap

A Bethlen Gábor Alap pénzeszközeinek kezelését a 2011 áprilisában létrehozott nonprofit gazdasági társaság, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. végzi. A Bethlen Gábor Alap elkülönített állami pénzalap, amelynek célja a Magyar Kormány nemzetpolitikai stratégiájához kapcsolódó célok megvalósulásának elősegítése. Kiemelt feladata a külhoni magyarság szülőföldjén történő egyéni és közösségi boldogulásának, anyagi, szellemi gyarapodásának elősegítése és kultúrájának megőrzése érdekében támogatások nyújtása.

Támogatók

A Pénzügyi Törvénykönyv módosítása által a román állampolgárok számára is lehetőség nyílt, hogy felajánlják évi összjövedelmi adójuk 2%-át vagy 3.5%-át civil szervezetek számára. Lehetőség nyílt arra, hogy Ön határozza meg azt, hova is jut, milyen célt szolgál az adója kis része.

Indulás!